Rookverslaving

Rookverslaving

Roken is een probleem dat niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van een complex probleem. Zie het verband tussen wanorde in je leven en je rookgedrag. Ieder negatief aspect heeft zijn invloed op het rookgedrag. Bij sommige rokers ligt het probleem bij een negatieve expositie en voor hen is het noodzakelijk om hieraan te werken. Bij anderen ligt het accent meer op de verslaving. Stoppen is alleen mogelijk door een totaalaanpak.

Roken is niet louter een fysiek probleem. Het rookgedrag wordt in stand gehouden of verergerd door een aantal interne en externe factoren. Zo lang men daar geen rekening mee houdt, blijft stoppen met roken een moeilijke opdracht. Iedereen bereikt in zijn leven wat hij wenst op voorwaarde dat hij zich daar echt voor inzet. De manier waarop we met problemen omgaan en ze trachten op te lossen is afhankelijk van onze persoonlijkheid.

Roken is een complex probleem en wordt pas degelijk opgelost als men het probleem in zijn totaliteit aanpakt d.w.z. dat de roker zichzelf leert kennen, orde op zaken stelt en zijn hele levenswijze aanpast. Nerveuze mensen hebben het vreselijk moeilijk om te stoppen met roken. De sigaret is een middel om met hun stress om te gaan. Neemt men de sigaret weg, dan worden deze rokers hopeloos. Wie zich eerst ontspant, en dat is aan te leren, zal het niet moeilijk hebben om te stoppen met roken.

Hoe komt het dat iemand verslaafd kan worden aan de sigaret?

De enige verslavende stof die je in een sigaret kunt vinden is ‘nicotine’. Nicotine is een stof die je vindt in aardappelen, tomaten, aubergines, maar ook in de tabaksplant en dus in gedroogde tabak. Nicotine heeft een verslavende en een verdovende werking. Wanneer je rookt voel je door de verdovende werking de aanwezigheid van de teer in de longen niet, tot wanneer de nicotine is uitgewerkt. Wanneer de nicotine uitgewerkt is dan krijgt men ontwenningsverschijnselen. Om deze ontwenningsverschijnselen te vermijden, gaat men opnieuw roken, zodat men een nicotineshot binnen krijgt.

Welke ontwenningsverschijnselen krijg je wanneer je stopt met roken?

 • Een depressieve stemming
 • Slapeloosheid
 • Prikkelbaarheid, frustratie of woede
 • Angst
 • Concentratieproblemen
 • Rusteloosheid
 • Verlaagde hartfrequentie
 • Toegenomen eetlust of gewicht

Wat zijn de nadelen van roken op korte termijn?

 • Een slechte lichamelijke conditie
 • Hoesten
 • Last van nicotineaanslag op je vingers, tanden, in het huis
 • Stinken naar de rook
 • Omgeving heeft last van de tabaksrook: zij roken passief mee
 • Er is steeds minder de gelegenheid om te roken want op veel plaatsen is het niet meer toegestaan
 • Kost veel geld
 • De zorg geen of niet voldoende sigaretten in de buurt te hebben

Wat zijn de nadelen van roken op lange termijn?

Zowel voor jezelf als voor de naaste omgeving is het slecht voor de gezondheid. Roken is oorzaak van tal van ziekten zoals:

 • Astmatische klachten
 • Bronchitis
 • Longkanker en andere soorten kankers zoals kanker aan de slokdarm, alvleesklier, strottenhoofd, mondholte, de keel, de blaas, de nieren, baarmoederhals
 • Roken heeft nadelige gevolgen voor de vruchtbaarheid zowel bij man als vrouw
 • Roken kan de seksuele potentie bij de man verminderen
 • Bij de zwangere vrouw kan dit heel nadelige gevolgen hebben voor de ongeboren baby.

Wat zijn de voordelen van het stoppen met roken?

 • Een gevoel van meer zelfrespect
 • Je voelt je algemeen beter
 • Je krijgt meer lucht binnen
 • Je hoest minder
 • Je lichamelijke conditie is beter
 • Je smaak en reuk is beter
 • Je huidskleur is gezonder
 • Je stem wordt meer helder
 • Warmere handen en voeten