Rookstop

Rookstop

In 1998 ben ik begonnen met een zelfstandige praktijk in de polikliniek van Maria-Middelares als rookstopbegeleidster. Toen bleek dat een heel dicht familielid (mijn broer) kanker had ten gevolge van het roken (en ook hieraan gestorven) lag de rookstopbegeleiding mij nog nauwer aan het hart.

Rookstopbegeleiding betekent letterlijk het begeleiden van rokers die wensen te stoppen met roken. Een erkend tabakoloog is iemand die de interuniversitaire opleiding ’tabakologie en rookstopbegeleiding’, gevolgd heeft, georganiseerd door de Vlaanse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding in samenwerking met de Stichting tegen Kanker en de Faculteiten Geneeskunde van de vier Vlaamse Universiteiten.

Jaarlijks heeft elke rookstopper recht op 4 uur rookstopbegeleiding. De tarieven hieronder zijn weergegeven per begonnen kwartier individuele begeleiding:

Verhoogde tegemoetkoming

Persoonlijke bijdrage: €1
Tussenkomst: €14

Zonder verhoogde tegemoetkoming

Persoonlijke bijdrage: €7,5
Tussenkomst: €7,5

Waaruit bestaat een begeleiding door een tabakoloog?

Een tabakoloog biedt de roker psychologische hulp en ondersteuning zodat de kans op een definitieve rookstop verhoogt. De bedoeling is het gedrag van de kandidaat-rookstopper te beïnvloeden en de motivatie om te stoppen met roken en gestopt te blijven, te verhogen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een combinatie van rookstopbegeleiding (gedragstherapie) door een erkend tabakoloog met nicotine-substitutie of medicatie, de meeste kans biedt op een rookstop.

Samen met de kandidaat-rookstopper wordt gezocht naar de best passende manier om te stoppen met roken. De keuze tussen nicotinesubstitutie (pleisters, zuigtabletten, kauwgom, spray, inhaler), medicatie (champix, zyban, …), of een alternatieve therapie
(lasertherapie, hypnotherapie) wordt voor een groot deel bepaald door de voorgeschiedenis van de kandidaat-rookstopper. Daarom is het heel belangrijk dat de tabakoloog via een eerste gesprek zoveel mogelijk gegevens inventariseert zoals de psychologische voorgeschiedenis, het medicatie-gebruik, ervaringen met rookstopmiddelen, medische anamnese, …

In veel gevallen zal de tabakoloog de huisarts contacteren om de kandidaat-rookstopper zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en ook om de huisarts ervan op de hoogte te stellen dat zijn patiënt(e) gestopt is met roken.

Ben je geen voorstander van nicotinevervangers of medicatie om te stoppen met roken, dan kan je hier ook terecht voor een alternatieve therapie:

  • Lasertherapie
  • Hypnose

De combinatie van hypnose met klassieke gedragstherapie + lasertherapie of medicamenteuze ondersteuning geeft rookstop de meeste kans.

Wil je nagaan in welke mate je verslaafd bent, welke je slaagkans is om te stoppen met roken, in welke mate je gemotiveerd bent om te stoppen, of welke jouw functies zijn van het roken, klik dan op onderstaande tests: